SPILL, PRODUKTIONSSPILL OCH TIDIGARE TAKMEMBRAN BLIR DET NYA RÅMATERIALET

Produktionen av Derbitumen beror på tillgången på gammal bitumen och annat material för återvinning . Derbigum förlitar sig därför på bidrag från montörer och kunder. Installation av en tätskiktsmatta på platta tak genererar spill. Dessa är 100 % återvinningsbara och används som en högkvalitativ  sekundär råvara vid produktion av nya takpapprullar. På liknande sätt återvinns gamla tätskiktsmattor som tagits bort efter deras 40-åriga livslängd för att göra en ny råvara.

Detta återvunna material används vid production av Derbitumen. Det första steget i processen är att samla materialspill, produktionsspill samt gamla demonterade takmembran. Derbigum samlar även in sitt egna produktionsspill. Allt detta takmaterial för återvinning samlas in via olika kanaler innan de integreras i tre processteg vid vår återvinningsplats i Perwez.

 

Vänligen samla rent spill i Big Bag som tillhandahållits för detta ändamål (exklusive allt annat takavfall, EPDM och PVC).

Du bidrar därmed aktivt till circular ekonomi och undviker ytterligare kostnader för att bearbeta materialspill.

 

Så, det handlar om attityd och att ta ansvar.

Det börjar på arbetsplatsen. Takinstallation kan generera upp till 10 % spill. Allt detta spill är helt rent och därför idealiskt för återvinning. I alla fall om materialets renhet fortfarande bibehålls när det anländer till Derbigum. Därför tillhandahåller Derbigum eninsamlingsplats för varje distributör. Alla inlämnare får en gratis liten storsäck för att underlätta sortering och insamling på plats . I tillägg minimerar denna selektiva sortering avfallskostnader för varje inlämnare.