No Roof To Waste

Miljövård är inte längre ett alternativ, utan verklighet för alla. En bransch som har använt naturliga råvaror i decennier, som dessutom är begränsade, måste vara fullt medveten om detta. Derbigum har varit medveten om detta under lång tid – kompromisslöst. Vi är uppmärksamma på förändringarna i vår värld och söker aktivt snabba svar. Vår vilja att gå framåt driver oss ännu mer mot kreativitet och strävan efter innovation som driver vårt företag. Derbigum beslutade mycket tidigt att ge sig in på en ny egen väg, som svar på sin omsorg för hållbarhet och respekt för naturen.

Det bästa sättet att uppnå detta och minska vårt koldioxidavtryck består av att förlänga livslängden på våra produkter så mycket som möjligt samt återvinna bitumen till ny råvara.

Vi sticker ut i var och en av dessa två strategier. Derbigum är pionjär inom bitumenåtervinning. Vid första anblicken verkar bitumen och ekologi svårt att förena. Och ändå, även om det är sant att bitumen härstammar från olja, är det också den mest miljövänliga tätningslösningen för platta tak, inte minst på grund av dess imponerande livslängd. Derbigums tätskiktsmattor har faktiskt en bevisad livslängd på minst 40 år på tak. Efteråt kan de enkelt få ett nytt lager Derbigum. Och därefter håller de i ytterligare 40 år, inga bekymmer. Dessutom är tätskiktsmattorna 100 % återvinningsbara till högkvalitativt råmaterial för tillverkning av nya vattentäta tätskiktsmattor. Utifrån detta återvunna material har vi utvecklat Derbigum NT, som under tiden fått ATG-certifiering.

Derbigum visar därför dagligen att en hållbar och global tillväxt är full möjlig. Tack vare vår kunskap och erfarenhet av återvinning av tak ligger vi idag i framkant när det gäller miljöengagemang och innovation. Eftersom vi använder råvaror som är ändliga resurser är det vår plikt att omvandla dem till en produkt som garanteras hålla länge och som därefter till 100 % kan återföras in i produktionsprocessen.

Det är därför vi förblir optimistiska trots de dystra klimatutsikterna. Det är enkelt: ju mer konsekvenserna av klimatförändringar synliggörs, desto mer innovation krävs det för att hantera dem. På Derbigum, vill vi därför mer än någonsin behålla vår roll som pionjär i framkant.