Vårt engagemang

På Derbigum är vi övertygade om att endast bitumen är och förblir den perfekta ekologiska och kvalitativa takbeläggningen för alla platta tak. Därför erbjuder vi nu i Belgien, Holland, Frankrike, Italien och Danmark ett återtagningscertifikat för varje färdigt Derbigum-tak på minst 1 500 m². Liknande återtagningsprogram är under utveckling för Sverige och Norge.

Existerande tak – vår råvarureserv

Trots den ändliga tillgången på olja på vår planet är Derbigums råvarulager praktiskt taget outtömligt.

Eftersom vi kan återvinna bitumenösa tätskikt i slutet av sin livscykel så är befintliga låglutande tak runt omkring oss bokstavligen en strategisk reserv av råmaterial som vi kan återvinna till nya tätskikt av högsta kvalitet.

För Derbigum utgör omkringliggande takytor en verklig strategisk råvarureserv. I slutet av sin livslängd, kan tätskikt återvinnas och återanvändas i form av ny återvunnen bitumen, dvs Derbitumen, utan minsta kvalitetsförlust samt med största respekt för miljön och planeten.

Målet med Derbigums engagemang

Behöver du mer information?

Alla frågor är välkomna. Hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.
right-arrow-circular-button-outline Kontakta oss
Scroll to Top