EXISTERANDE TAK: vår STRATEGIRESERV

Genom sin erfarenhet och de ansträngningar som gjorts avseende kvalitet, insamling och full återvinning vet Derbigum idag att, trots de begränsade oljereserverna på vår planet, är råvarulagren för Derbigum praktiskt taget outtömliga. De flesta platta taken omkring oss är, de facto, täckta med takbeläggning.

För Derbigum utgör denna takbeläggning en verklig strategisk råvarureserv. I slutet av sin livslängd, kan tätskiktsmattor återvinnas och återanvändas i form av ny bitumen, utan minsta kvalitetsförlust samt med största respekt för miljön och planeten.