SEDAN, EFTER 40 ÅR I TROGEN TJÄNST

Mot slutet av livscykeln, efter mer än 40 års trogen tjänst, är Derbigum tätskiktsmattor 100 % återvinningsbara. Denna livslängd kan emellertid förlängas ytterligare genom att applicera ännu ett lager Derbigum.

Sedan 1990-talet har Derbigum varit involverat i återvinning av taktätskikt som nått slutet av sin livslängd. Den utvecklade processen genererar ett helt nytt råmaterial, Derbitumen.

Denna återvinningsprocess har lägre påverkan på miljön än produktionen av bitumen från olja.

Derbigum började mäta återvinningsaktiviteter 2010.
Resultaten talar för sig själva:
30.000 ton bitumen återvunnet hittills
15.000 ton CO2-utsläpp
42 miljoner liter olja sparad
Tills nu
Derbigums framtida mål är att öka Derbitumen-produktionen till 5 000 ton 2021.
Detta motsvarar årliga besparingar på 2 500 ton CO2-utsläpp och över 7 miljoner liter olja.

Massor med återvunnet bitumen

Derbigum ger ett unikt bidrag till den cirkulära ekonomin tack vare Derbitumen, den nya råvaran som produceras genom återvinning.